torsdag 11 maj 2017

det hade kunnat vara mig.


.... hade redan tidigare räddats från konkurs genom statligt ingripande i en gemensam aktion .... men många tecken fanns redan vid denna tidpunkt på en begynnande kraftig överkapacitet...