måndag 6 mars 2017


“Gemensamt för stadsbyggnadsutopierna är att de bygger på rationaliter. Det vill säga: stadsplanerarnas tanke om rationalitet. Gemensamt för stadsbyggnadsutopierna är också deras strävan efter rationalitet dessvärre blir kontraproduktiv. Det förefaller som att den stad vi vill bo i inte är ultrarationell. Den är inte färdigtänkt från början utan har en flexibilitet som gör att den plötsligt kan ändra riktning.det finns ett kulturellt utrymme där, ett utrymme som genereras av dem som bor där. Detta utrymme kan uttydas som irrationalitet, eller kanske avsaknad av programmering. Miljöer som saknar styrande direktiv om vad vi ska göra där, eller som inbjuder till att göra flera olika saker, eller som kanske kan skifta karaktär och innehåll över tid, över dygnets kretslopp såväl som årstiderna, året eller ännu längre cykler, är platser där vi trivs, stannar, väljer att bo. Ett torg är ett slags stad i miniatyr…. …. En lågprogrammerad plats där - just därför - nästan alla möjligheter ligger öppna.”