tisdag 14 november 2017

förslag på offentlig gestaltning alingsås-


På sverigedemokratisk efterfrågan, har jag tagit fram ett skissförslag för ett offentligt verk till Alingsås.

"En av dem är Sverigedemokraten Zandra Pettersson, som tycker att statyn förespråkar våld.
– Ja, för det ska tysta ner vad andra tycker. Man kan använda verbala argument istället, det tycker jag vore bättre. Kan vi inte visa kärlek på Alingsås gator istället. Vi skulle kunna ha händer som omfamnar varandra i olika färger eller hjärtan. "

lördag 23 september 2017

fredag 8 september 2017

Umeå Konstnatt 9/9

Ihop med Mia Rogersdotter Olofsson inviger vi Nötkråkans Park 19:15 i samband med Umeås Konstnatt 9/9 -17.

Varmt välkommen!

onsdag 2 augusti 2017

X-Sites Kattegattleden

 
 Welcome to the opening of X-Sites kattegattleden, at 10:25 the 5th august the opening pass by my site at Prästens hälsokälla in Kungsbacka kommun.

torsdag 11 maj 2017

det hade kunnat vara mig.


.... hade redan tidigare räddats från konkurs genom statligt ingripande i en gemensam aktion .... men många tecken fanns redan vid denna tidpunkt på en begynnande kraftig överkapacitet...

fredag 31 mars 2017

print screen.


prt sc (print screen) - screen printed on postcards.


fredag 24 mars 2017

måndag 6 mars 2017


“Gemensamt för stadsbyggnadsutopierna är att de bygger på rationaliter. Det vill säga: stadsplanerarnas tanke om rationalitet. Gemensamt för stadsbyggnadsutopierna är också deras strävan efter rationalitet dessvärre blir kontraproduktiv. Det förefaller som att den stad vi vill bo i inte är ultrarationell. Den är inte färdigtänkt från början utan har en flexibilitet som gör att den plötsligt kan ändra riktning.det finns ett kulturellt utrymme där, ett utrymme som genereras av dem som bor där. Detta utrymme kan uttydas som irrationalitet, eller kanske avsaknad av programmering. Miljöer som saknar styrande direktiv om vad vi ska göra där, eller som inbjuder till att göra flera olika saker, eller som kanske kan skifta karaktär och innehåll över tid, över dygnets kretslopp såväl som årstiderna, året eller ännu längre cykler, är platser där vi trivs, stannar, väljer att bo. Ett torg är ett slags stad i miniatyr…. …. En lågprogrammerad plats där - just därför - nästan alla möjligheter ligger öppna.”