torsdag 26 november 2015

bebyggelse som inte finns.


"Men det fulaste med bebyggelsen i staden är den bebyggelse som inte finns. Ovårdade rivningstomter bryter sönder gaturum och kvartersgränser. som utnyttjas som parkeringsplatser eller upplag."