måndag 26 oktober 2015

Arkivets guldklimpar: Nigrinos Domherren.
Ur Göteborgs och Bohusläns Fauna, ryggradsdjuren; af A.W. Malm (1877): På Naturhistoriska Museum i Göteborg förekommer en nigrinos-varietet, som den 15 April 1858 dog efter fem års fångenskap. Det är i sanning märkvärdigt, att, såsom jag här funnit, ej blott denna fogel utan äfven Lärkan och Steglitsan någon gång under fångenskap öfvergå från normal färgteckning till mer eller mindre fullständig nigrinos.


glad och fri domherre. utan nigrinos.