måndag 26 oktober 2015

Arkivets guldklimpar: Fjällräven.”Hvita räfven eller Fjellrackan är ej känd för att vara så slug 
som den röda räfven. Den finnes i nordliga länder af både gamla 
och nya verlden, till och med på Spitsbergen. 
I Skandinavien förekommer han i synnerhet i fjellbygderna, 
långt upp vid den ständiga snön; men under vintren ströfvar han ned åt bygden och har till och med ofta skjutits i landets sydligaste delar. 

Han lefver af fogel och små däggdjur och skall till och med 
hålla tillgodo med grodor. I så kallade Lemmelår 
mår han särdeles väl; ty dessa smådjur äro för honom en kär spis.

Då skinnet af fjellrackan ej är stort värderat
är ej derpå mycket att förtjena.”

August Wilhelm Malm, 1866.