lördag 19 september 2015

Erase or Embrace.Naturreservat ihop med Eric Andersson."Den tomma platsen fortsätter att vara lika tom och otillgänglig som förut. Genom att bjuda in och peka ut till denna alternativa offentlighet formaliseras en aktivism. Förslaget provocerar till tankar om nödvändigheten av odefinierade platser, offentligt och privat och om det busigt hemliga utom ramarna förlorar sitt värde när det presenteras och får en skyddsstämpel.
Förslaget är mycket vackert presenterat." -Oysterstudent tävling