söndag 26 april 2015

Lean-To

 


Lean-To i Lund på Skissernas Museum/Galleri Pictura.
 24 April- 26 Juni. tillsammans med Jacob Hurtig.

"Att vi är kallade till detta värv,
till denna sällsamma, 
lysande gärning,
vi här, och inga andra; 
våra namn skall ljuda strax med en förnyad klang,
så märkvärdigt och så förunderligt, att vi,
och inga andra följt det bud 
som berget namnfäst i sin kärva skrud." 

Ur Everest, 2012 av Lotta Lotass

Den 14 december 1911 blir Roald Amundsen den förste att nå den geografiska sydpolen. Där reser han det tält som syns på den bild vi har valt till denna utställning. Anledningen till att vi börjar denna text med ett citat ur Lotta Lotass Everest som är en pjäs om den tredje engelska expeditionen till Mount Everest och eventuellt den första att nå toppen (det är oklart om detta lyckades då de bergsbestigare som eventuellt gjorde det avled och försvann vid nerstigningen från berget) och valt en bild av Amundsens tält är för att det på ett bra sätt illustrerar vår ingång till detta projekt.

Det är enkelt att knyta an tältet till både positiva och negativa idéer, tankar och ord. Denna dubbeltydighet är vi intresserade av, det komplexa i vad som verkar enkelt. I våra arbeten är vi intresserade av att undersöka konstruktioner, i det här fallet genom ett textilt objekt i from av ett tält.

Vi ser tältet som en bild av frihet. Ett ord och begrepp som innehar en central position i våra individuella konstnärliga arbeten men som också rymmer mörkare aspekter. Frihet på vems villkor? Vad och vem lämnas kvar när friheten eftersöks? Detta är frågor som är adekvata att ställa i förhållande till både forna tiders expeditioner men också i vad detta betyder förr oss, både som konstnärer men också som människor.

Vi väljer här att göra det tillsammans, att undersöka vad detta till ytan enkla objekt betyder för oss, hur det genom samarbetet skapar möjligheter för oss att gå utanför “kartan” i vårt arbete och tillsammans hitta en gemensam väg framåt men även som en symbol för det problematiska i att eftersträva det nya, det okända, det stora äventyret. Tältet fungerar också som en bild för den rörelsefrihet vi lever med idag, specifikt aktuell i detta projekt då Simon befinner sig i Tromsö, Jacob i Göteborg och utställningen i Lund (en utställning som symboliskt nog blivit flyttad från Picturas förra lokal i universitetet till Skissernas Museum). För vi är alltid fullt medvetna om att vår möjlighet till fri rörelse, vår plats och vår frihet som konstnärer och som personer i en välmående del av världen ständigt sker på någon annans bekostnad precis som är fallet för alla tiders expeditioner.