söndag 26 april 2015

Lean-To

 


Lean-To i Lund på Skissernas Museum/Galleri Pictura.
 24 April- 26 Juni. tillsammans med Jacob Hurtig.

"Att vi är kallade till detta värv,
till denna sällsamma, 
lysande gärning,
vi här, och inga andra; 
våra namn skall ljuda strax med en förnyad klang,
så märkvärdigt och så förunderligt, att vi,
och inga andra följt det bud 
som berget namnfäst i sin kärva skrud." 

Ur Everest, 2012 av Lotta Lotass

Den 14 december 1911 blir Roald Amundsen den förste att nå den geografiska sydpolen. Där reser han det tält som syns på den bild vi har valt till denna utställning. Anledningen till att vi börjar denna text med ett citat ur Lotta Lotass Everest som är en pjäs om den tredje engelska expeditionen till Mount Everest och eventuellt den första att nå toppen (det är oklart om detta lyckades då de bergsbestigare som eventuellt gjorde det avled och försvann vid nerstigningen från berget) och valt en bild av Amundsens tält är för att det på ett bra sätt illustrerar vår ingång till detta projekt.

Det är enkelt att knyta an tältet till både positiva och negativa idéer, tankar och ord. Denna dubbeltydighet är vi intresserade av, det komplexa i vad som verkar enkelt. I våra arbeten är vi intresserade av att undersöka konstruktioner, i det här fallet genom ett textilt objekt i from av ett tält.

Vi ser tältet som en bild av frihet. Ett ord och begrepp som innehar en central position i våra individuella konstnärliga arbeten men som också rymmer mörkare aspekter. Frihet på vems villkor? Vad och vem lämnas kvar när friheten eftersöks? Detta är frågor som är adekvata att ställa i förhållande till både forna tiders expeditioner men också i vad detta betyder förr oss, både som konstnärer men också som människor.

Vi väljer här att göra det tillsammans, att undersöka vad detta till ytan enkla objekt betyder för oss, hur det genom samarbetet skapar möjligheter för oss att gå utanför “kartan” i vårt arbete och tillsammans hitta en gemensam väg framåt men även som en symbol för det problematiska i att eftersträva det nya, det okända, det stora äventyret. Tältet fungerar också som en bild för den rörelsefrihet vi lever med idag, specifikt aktuell i detta projekt då Simon befinner sig i Tromsö, Jacob i Göteborg och utställningen i Lund (en utställning som symboliskt nog blivit flyttad från Picturas förra lokal i universitetet till Skissernas Museum). För vi är alltid fullt medvetna om att vår möjlighet till fri rörelse, vår plats och vår frihet som konstnärer och som personer i en välmående del av världen ständigt sker på någon annans bekostnad precis som är fallet för alla tiders expeditioner.

söndag 19 april 2015

Lean-To


Lean-To 
24/4 Kl 17-19
Jacob Hurtig och Simon Gran Danielsson
Galleri Pictura, Skissernas Museum skulpturpark, Lund

http://galleripictura.se / http://www.adk.lu.se/ fredag 17 april 2015

Takk til Festspillen i Nord-norge før vist interesse.

"Ungkunststipend 2016

Vi viser til din søknad om støtte fra Ungkunststipendet 2016. 

Juryen har nå hatt sitt møte og din søknad nådde dessverre ikke opp denne gangen. Festspillene i Nord-Norge takker for utvist interesse, og ønsker deg lykke til videre med ditt prosjekt. Ungkunstjuryen gir ikke ut noen videre begrunnelse på avslagene.

Stipendmottakerne blir annonsert under årets festspill 20.juni 2015"

måndag 6 april 2015

uppsatsskrivandet.

"... Im so tired, I just hope that next time I closed my eyes I will never open them again, I sit in my studio and tries to draw, fill the pappers with line after line but it all turn out to flat. The ink doesn't want to share its universum with me and is as deep as a closed door. My interesst for details in wallpaper, exotic bird feathers and small plants are intiutivly transformad in to two or three colored patterns on the uneven cutted paper. An artist that leads the work with a group show Im participate in tells me that Im to ruff in my way of treating my drawings and that they are hard to sell. I dont know what to say so I just finish nailing them to the wall. But it seems like its not my decision to take. I should have done it before I got this sick. I had an old hunting rifle in my house. I remember one day waking up in the sofa in my living room. The smell of urine was the same I can feel now. I was wet and so was the skin of the sofa, next to the me the rifle was laying. I couldn´t remember bringing it out from the locker, but apperently I had, it was laying there. Like a bad joke, on a group critic with students from all the years at the academy, a fellow student takes a picture of one of my drawings, next time the student presents its works it have changed and I remember the photo and Im suprised over my feelings and reactions over authorships and autencity, or not suprised, more like a challenge opening my eyes, seeing that weapon just strenghted my idea of what kind of coward I was, I couldn't even take my own life. All thouse thoughts gets away when I hear something in the darkness. There's someone in here. I'm in the little french village st:Erme and my class attents the PAF spring meeting. There's a five hours long lecture/talk every day with super intellectuall people, Im trying to attend, but I don't understand the talks. It feels like I'm better out doing the dishes and lifts down benches to the basement.
-Hello I say. No one answers.
- Hello who is it? no answer. But the dark room changes in to this greyish room, and I feel a hand on mine.
- Hi its me. time to get some breakfast a voice say. Breakfast I think, death would suit me better...."