onsdag 27 november 2013

Philips grotta, Byxehillern

Philips grotta, Byxehillern
Grottyp: Blockgrotta/Sprickgrotta
Värdeklassificering: V3, R2, S2

Läge: Från Fjällbacka ca 6 km NO om Nordby. Därefter ca 400m promenad över åkermark fram till
grottan sunt är belägen SO om Nordby gård. (Parkera vid postlådan som det står nordby gård 4 på, gå över åkern och ganska snabbt ser man stora sprick/klippblocks formationer vid bergskanten.)
Ek. karta: 090 18
Omgivningen: består av lövskog där asp och hassel dominerar. I området förekommer även granplanteringar. Berggrunden består av granit.
Gottbeskrivning:
Grottan utgörs av en 16 m lång kombinerad sprick- och blockgång. Vid norra ingången tar man sig över block där grottgolvet tar vid 2 m nedanför. Efter drygt 3 m viker gången västerut och fortsätter drygt 12 m ytterligare mot grottans andra ingång.
 Vid grottans mitt tvingas man åla under block för att ta sig vidare, i övrigt är grottgången lätt att ta sig igenom
(På hösten/vintern är det blöt,  blöt och mer  blöt.)