onsdag 27 november 2013

Philips grotta, Byxehillern

Philips grotta, Byxehillern
Grottyp: Blockgrotta/Sprickgrotta
Värdeklassificering: V3, R2, S2

Läge: Från Fjällbacka ca 6 km NO om Nordby. Därefter ca 400m promenad över åkermark fram till
grottan sunt är belägen SO om Nordby gård. (Parkera vid postlådan som det står nordby gård 4 på, gå över åkern och ganska snabbt ser man stora sprick/klippblocks formationer vid bergskanten.)
Ek. karta: 090 18
Omgivningen: består av lövskog där asp och hassel dominerar. I området förekommer även granplanteringar. Berggrunden består av granit.
Gottbeskrivning:
Grottan utgörs av en 16 m lång kombinerad sprick- och blockgång. Vid norra ingången tar man sig över block där grottgolvet tar vid 2 m nedanför. Efter drygt 3 m viker gången västerut och fortsätter drygt 12 m ytterligare mot grottans andra ingång.
 Vid grottans mitt tvingas man åla under block för att ta sig vidare, i övrigt är grottgången lätt att ta sig igenom
(På hösten/vintern är det blöt,  blöt och mer  blöt.) 

tisdag 26 november 2013

No fate.

Tromsö baserade Animals records, har släppt en ny samling, där jag fått möjligheten att bidraga med en bit.