torsdag 31 oktober 2013

Dyvelgrottan

Från L. Bengtssons inventering från 1993(http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Milj%C3%B6v%C3%A5rdsrapporter%20O-l%C3%A4n/1993_6.pdf):
"Dyvelsgrottan

Grottyp: Sprickgrotta/ Blockgrotta
Läge:
På Hamburgö leder väg S ut mot Hamnebukten. Grottan är belägen drygt 200m SSO om denna...

Grottbeskrivning:
En sprickravin leder fram till ett mindre grottutrymme i sprickans riktning, Från denna del kan man klättra vidare upp på en avsats där den egentliga grottan ryms. Ett block med överhäng bildar grottak över det undre rummet och inne i övre grotta bildar sju stycken större block grottak. En avslutande grottgång på drygt 2 m nås via ålning över en välslipad berghäll och in under ett hängande block där en lodrät bergssida tillsamman med inkilade block bildar takhöjd på över 5 m. Total grottgångslängd är 16 m. Grottan är svårtillgänglig eftersom dels sprickravinen är svårforcerad och den sista biten upp till grottan är hal och slipprig..."

Efter att ha klättrat upp i fel ravin, och suttit gråtandes på en klippavsats, så  gjorde vi en nogrann studie av Dyvelberget sydost sida. Det är ingen underdrift att kalla den svårforcerad, svår att upptäcka, fullt av lösa stenar på vägen upp och ris/blöt mossa/ blöta stenar. I den sista avsatsen innan man får häva sig upp, så fanns det 2013 ett rep, som höll för två 80-90kg män, men man ska nog inte förlita sig helt på det.

 När man kommer till segelsällskapets lokaler, går man upp vid det röda utedasset och ser efter den högra ravinen.