torsdag 7 mars 2013

Konstnären som friluftsmänniska.

the artist as a hiker.