tisdag 10 december 2013

onsdag 27 november 2013

Philips grotta, Byxehillern

Philips grotta, Byxehillern
Grottyp: Blockgrotta/Sprickgrotta
Värdeklassificering: V3, R2, S2

Läge: Från Fjällbacka ca 6 km NO om Nordby. Därefter ca 400m promenad över åkermark fram till
grottan sunt är belägen SO om Nordby gård. (Parkera vid postlådan som det står nordby gård 4 på, gå över åkern och ganska snabbt ser man stora sprick/klippblocks formationer vid bergskanten.)
Ek. karta: 090 18
Omgivningen: består av lövskog där asp och hassel dominerar. I området förekommer även granplanteringar. Berggrunden består av granit.
Gottbeskrivning:
Grottan utgörs av en 16 m lång kombinerad sprick- och blockgång. Vid norra ingången tar man sig över block där grottgolvet tar vid 2 m nedanför. Efter drygt 3 m viker gången västerut och fortsätter drygt 12 m ytterligare mot grottans andra ingång.
 Vid grottans mitt tvingas man åla under block för att ta sig vidare, i övrigt är grottgången lätt att ta sig igenom
(På hösten/vintern är det blöt,  blöt och mer  blöt.) 

tisdag 26 november 2013

No fate.

Tromsö baserade Animals records, har släppt en ny samling, där jag fått möjligheten att bidraga med en bit.

torsdag 31 oktober 2013

Dyvelgrottan

Från L. Bengtssons inventering från 1993(http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Milj%C3%B6v%C3%A5rdsrapporter%20O-l%C3%A4n/1993_6.pdf):
"Dyvelsgrottan

Grottyp: Sprickgrotta/ Blockgrotta
Läge:
På Hamburgö leder väg S ut mot Hamnebukten. Grottan är belägen drygt 200m SSO om denna...

Grottbeskrivning:
En sprickravin leder fram till ett mindre grottutrymme i sprickans riktning, Från denna del kan man klättra vidare upp på en avsats där den egentliga grottan ryms. Ett block med överhäng bildar grottak över det undre rummet och inne i övre grotta bildar sju stycken större block grottak. En avslutande grottgång på drygt 2 m nås via ålning över en välslipad berghäll och in under ett hängande block där en lodrät bergssida tillsamman med inkilade block bildar takhöjd på över 5 m. Total grottgångslängd är 16 m. Grottan är svårtillgänglig eftersom dels sprickravinen är svårforcerad och den sista biten upp till grottan är hal och slipprig..."

Efter att ha klättrat upp i fel ravin, och suttit gråtandes på en klippavsats, så  gjorde vi en nogrann studie av Dyvelberget sydost sida. Det är ingen underdrift att kalla den svårforcerad, svår att upptäcka, fullt av lösa stenar på vägen upp och ris/blöt mossa/ blöta stenar. I den sista avsatsen innan man får häva sig upp, så fanns det 2013 ett rep, som höll för två 80-90kg män, men man ska nog inte förlita sig helt på det.

 När man kommer till segelsällskapets lokaler, går man upp vid det röda utedasset och ser efter den högra ravinen.

onsdag 16 oktober 2013

1653225000 anledningar att sluta jobba.


haha jag kan skratta hela vägen till banken åt er alla CSN slavar.
Jag ska alltså få 16 532 250,00 SEK!.

torsdag 10 oktober 2013

I wish it was water, but it looks like a carwash.
carwash from Simon G Deluxe on Vimeo.


Installation av dekkfolie, nylontråd, trä, projektion av ett klipp av en knölval från youtube.