onsdag 25 april 2012


"Flickorna från fabriken.

Möten, Historia, Resa är tre av nyckelorden jag har använt mig av i mitt förslag. Grunden är ett fotografi som jag hittade när jag letade efter inspiration från platsen. Det är tre flickor som står utanför remfabriken. I mitt förslag får de representera historian i området, medan mönstret som välver ut från fabriken symboliserar förändringen, Att låta dem två mötas på platsen är en gestaltning av en tidsresa."